گروه بین المللی هرمس

خانه مدیریت صادرات

مدیریت صادرات

دپارتمان مدیریت صادرات گروه بین المللی هرمس وظیفه واسطه صادراتی شرکت های تولیدی و صادراتی ایرانی و خارجی را بر عهده گرفته و در این راستا به بنگاه های اقتصادی جهت ورود به بازارهای جهانی و افزایش صادرات کالا یا خدمات مشاوره یاری میرساند . گروه هرمس می تواند بسته به شرایط و نیاز شرکت ها مدیریت تمام و یا بخشی از فعالیتهای صادراتی بنگاههای اقتصادی مخصوصا بنگاههای کوچک و متوسط را بعهده گیرد.
این دپارتمان بر اساس یک قرارداد رسمی مدیریت امر صادرات شرکتها را برای کشورهای هدف تعیین شده بر عهده گرفته و می تواند نمایندگی انحصاری یا غیر انحصاری تمام یا بخشی از محصولات تولیدی و یا خدمات آنها را در بازارهای خارجی برعهده داشته باشد.
گروه بین المللی هرمس خدماتی را در راستای ایجاد تقاضا در بازار های بین المللی و همچنین نحوه پردازش و پاسخ صحیح به تقاضای بازارهای خارجی ارائه می دهد که در نتیجه بنگاههای اقتصادی از ورود به بازارهای جهانی منتفع می شوند و شرکت هم از ایجاد رابطه بلند مدت بین تولید کننده و خریدار سود می برد و حاصل آن برای کشور نیل به یکی از اهداف مهم توسعه یعنی توسعه صادرات غیر نفتی می باشد.

نحوه عملکرد گروه بین المللی هرمس در مدیریت صادرات

بعنوان نماینده تولید کننده :
در این حالت شرکت در بازار هدف حضور پیدا کرده و به دنبال جذب مشتریان خارجی است ولی با نام خود تولید کننده اصلی فعالیت می نماید.در این حالت گروه بین المللی هرمس به عنوان همکار و همراه تولید کنندگان کشور برای ورود به بازارهای بین المللی به خصوص در کشورهایی که این شرکت در آنها فعال می باشد، عمل می کند و نام تجاری تولید کنندگان را در بازار جهانی به گوش همگان میرساند.
بعنوان توزیع کننده انحصاری و یا غیر انحصاری :
گروه بین المللی هرمس این افتخار را دارد تا به عنوان نماینده انحصاری و غیر انحصاری تولید کنندگان در بازار بین المللی فعالیت کند و با توجه به تسلط کافی بر کانالهای توزیع ، مشاوره تعیین سطح قیمت را به تولید کنندگان در جهت افزایش تولید، صادرات و ارتقای نام تجاری آنها در بازار جهانی ارائه می دهد.
بعنوان یک شرکت بازرگانی :
گروه بین المللی هرمس با توجه به توان سرمایه گذاری در امر صادرات ، محصولات تولید کنندگان مورد نظر را از آنها خریده و مستقیما به بازار هدف صادر کرده و معرف محصولات و نام تجاری آنها در عرصه بین المللی خواهد بود.

خدمات مدیریت صادرات گروه بین المللی هرمس

انجام کلیه اقدامات مشتمل برایجاد تقاضا و نیز پاسخگویی به تقاضای موجود و یا ایجاد شده در بازارهای بین المللی از جمله :

 • انجام تحقیقات بازاریابی برای شناسایی بازار هدف
 • تعیین ویژگیهای کمی و کیفی محصول مورد نیاز بازار هدف
 • شناسایی و انتخاب توزیع کننده ماهر و با تجربه
 • مذاکره برای کسب مجوزهای لازم
 • آموزش توزیع کننده ها در مورد نحوه بازاریابی هر محصول خاص
 • تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز صادرات کالا یا اخذ مناقصات بین المللی خارج از کشور
 • ارائه الزامات و پیشنهاد مارک گذاری و بسته بندی محصول صادراتی
 • تعیین دقیق هزینه های بیمه، حمل و نقل و …
 • ارائه مشاوره برای قیمت گذاری محصولات ( کالا یا خدمات )
 • ارائه خدمات انبارداری در بازار هدف
 • هماهنگی امور حمل و نقل
 • مدیریت ریسک پرداختها و تعهدات طرفین